Betalningsvillkor

 • Platsen blir bindande först 14 dagar före kursstart. Ej av bokad plats därefter debiteras. Redan betald plats återbetalas endast mot vet/ läkarintyg via tillgodokvitto på ny kurs.
  Du kan alltså lugnt anmäla dig till kurs i god tid!
 • Påbörjad kurs återbetalas endast mot vet/läkarintyg via tillgodokvitto på ny kurs.
 • Bonizas Hundskola är skyldiga att meddela inställd kurs senast 1 vecka före kursstart om inte annat står vid anmälan.
 • Vet du redan vid anmälan att du inte kan delta vissa gånger finns det alltid möjlighet att hoppa in på någon annan kurs på den dag som passar dig istället eller så betalar för det antal gånger som du kan delta i kursen.

Policy

 • Alla raser är välkomna till oss!
 • Max 10 deltagare/kurs. Kan vara några fler om vi är 2 instruktör.
 • Valpen får och bör helst börja redan vid 8 veckors ålder, dvs helst så tidigt som möjligt. Första vaccination gäller då som giltig vaccination. http://www.schappelivet.blogspot.se/2014/05/far-valpen-traffa-hundar.html
 • Hos oss är sele lika välkommen som halsband på hunden. Dock är stryphalsband helt förbjudet.
 • För att kunna gå kurs hos oss måste din hund vara vaccinerad samt vid import vara godkänd enl. skk:s regelverk. Vi har även möjlighet att göra en chipkontroll på din hund.
 • Hela familjen är välkommen att delta i våra kurser. Barn måste dock kunna hålla sig lugna och får inte störa övriga ekipage. Hunden är ju oftast en familjemedlem.
 • Har du en aggressiv hund som kan vara fara för övriga kursdeltagare ber vi dig tala om detta vid anmälan.
 • Vi använder oss endast av positiva metoder och vänliga hjälpmedel för att lära hunden det vi önskar. Inga hårda metoder är tillåtna. Dock är det inte förbjudet att "säga ifrån" till din hund om ett sådant behov uppstår!
 • All inlärning sker enl. belöningsmetoden.
 • Vi jobbar med individanpassade metoder vilket innebär att vi är noga med att övningen genomförs men på bästa sätt för just dig och din hund.
 • Löp tikar är välkomna på kursverksamheten, så länge de är pigga
 • Sjuka hundar stannar hemma