Hur går träningen till?

Träningssätt:

All inlärning hos hund sker med hjälp av belöningsmetoden. All inlärning ska vara meningsfull för både hund och förare och vi tvingar aldrig hunden att utföra något utöver sin fysiska och psykiska förmåga. Vi har individanpassade övningar och gör vårt bästa att hitta just det inlärningssätt som passar dig och din hund. Vi jobbar i lagom grupper för att kunna "se" alla deltagare och ge största möjliga hjälp.

Vi fokuserar på att skapa en glad samarbetsvillig hund som gärna tar och håller kontakt med sin förare utan att vara rädd för att få obehag vid "fel". Vi vill skapa en hund som inte är rädd för att ta initiativ och med glädje vågar prova sig fram till rätt beteende. Vi vill skapa en icke störningskänslig hund som trivs i sin flock och som inte söker sig vidare utåt.

Vi använder klicker vid nyinlärning då vi anser att det är den bästa och effektivaste inlärningsmetoden. Man kan markera ett beteende så otroligt exakt och hunden har full förståelse för dess betydelse - jag gör rätt, belöning är på väg! Dock tvingar vi inte våra kursdeltagare till att använda detta inlärningsverktyg men man ska vara fullt medveten om att det används på alla våra kurser (man kommer alltså inte ifrån "klickljudet").

Du kan läsa en hel del om klickerträning här.

Vi tvingar ingen förare att använda klicker men vi önskar att alla provar på! Dock är att träna enligt belöningsmetoden ett måste.

Halsband/sele/koppel:

Hos oss är sk Stryphalsband (metallkedja) inte tillåtet. Inte heller nosgrimma är önskvärt. Enda gången man får använda dessa "hjälpmedel" på våra kurser är om man absolut inte kan hålla hunden på annat sätt. Sele förespråkar vi! Sele är snällt och vänligt och inget som åsamkar hunden någon form av smärta. Det är också svårt att korrigera hunden som är kopplad med sele, vilket vi gillar starkt. Har du en hund som drar i kopplet finns här ett ypperligt bra hjälpmedel - Metizosele. Du kan läsa om selen på denna sida och som du kan köpa via oss.

Koppel: Det är totalt förbjudet att använda sk Flexiekoppel på våra kurser. Det är både för din egen och din hunds säkerhet men även för övriga deltagares säkerhet. Dessutom är det svårt att hantera denna stora "klump" vid träningen. Vanligt koppel på ca 1 1/2 till 2 meter föredrar vi.

Hela familjen är välkommen.

När jag själv gick kurs med en av mina hundar fick ingen lov att följa med och titta på. Det störde ansåg instruktören. Det och mycket annat är anledningen till att jag startade upp min egen hundskola. På Bonizas Hundskola är störningar välkomna! Hur ska man annars kunna göra hunden mindre störningskänslig? Till oss får hela familjen följa med och träna hunden, även barnen (dock måste dem kunna hålla sig lugna och inte störa övriga deltagare). Hunden är en familjemedlem och då ska också alla i familjen kunna träna den tillsammans på kurs. Det man måste tänka på är att den som håller i klickern är också den som tränar hunden och sen delar ut den kommande belöningen. Hunden blir inte förvirrad av att ha många kring sig men den blir lätt förvirrad om alla gör olika saker runt den.

Vem är välkommen?

Vi har inga rasfördommar! Ej heller fördomar mot människor! Alla hundar och alla människor har lika värde. Vi stänger inga raser ute pga av att dem klassas som t ex kamphundar o dyl. Även en liten tax kan tränas till att bli sk kamphund. Man kan aldrig dra alla över en kam. Vi värnar mycket om våra kursdeltagare och skulle aldrig göra narr av någon person eller peka ut/hänga ut någon. Vi är mot andra människor som vi skulle vilja att dem var mot oss. Vi är noga med att ge både bra och dålig kritik till kursdeltagarna. Fel ska uppmärksammas, men det rätta ännu mera. Det är ju beröm som sporrar till vidare träning, inte det negativa.

På kurs.

Hur går det då till på våra kurser?

Du anmäler dig och din hund till kurs och får i gengäld ett antagningsbesked som innehåller allt du behöver veta om din kurs och kursstart.

Vid första kurstillfället är det dax att träna tillsammans med din hund. Vi börjar träna i lugnt tempo och lär känna varandra, både förare och hundar. Vi ökar sedan nivån anpassat till gruppen under kursens gång. All träning är individanpassad. En övning har ett mål men vägen dit är olika för var och en.

Vi har små grupper, - anpassade till träningsställe och antalet instruktörer per kurs. Detta för att vi instruktörer ska hinna se alla ekipage och ge så mycket hjälp vi bara kan. Det är också för hundarnas skull då vi upplever att det blir för rörigt för hundarna i för stora grupper. Hundarna blir då stressade och en stressad hund kan inte ta in den information vi försöker delge den. På Nervarvningskursen har vi max 5 deltagare/grupp för att kunna hålla nere stressen så mycket det bara går.

Du har alltid en välutbildad instruktör full med erfarenhet på din kurs. Ibland har instruktören även en medhjälpare som är instruktörens "extraögon" samt en extra hjälp för dig som kursdeltagare. Medhjälparen ser ofta det instruktören missar.